Registro municipal de Proveedores

Razon social Nombre de Fantasia Cuit
COMUNICACION POSITIVA S.A. COMUNICACION POSITIVA S.R.L. 30-71216800-1
OS.LO ARGENTINA S.A. OS.LO ARGENTINA S.A. 33-55249814-9
LOPEZ CARRION PAULA LOPEZ CARRION PAULA 27-24030143-7
FUNDACION ACCION PARA LA COMUNIDAD FUNDACION ACCION PARA LA COMUNIDAD 30-70174410-8
COOPERATIVA DE TRABAJO KATRINA LTDA. *** COOPERATIVA DE TRABAJO KATRINA LTDA. 30-71064890-1
AGUILAR OLIVIA ANA AGUILAR OLIVIA ANA 27-16393895-8
AZERRAT VALERIA MARIA ISABEL *** AZERRAT VALERIA MARIA ISABEL 27-24314671-8
I E P DE ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA I E P DE ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA 30-70044199-3
RW CONSTRUCCIONES SRL RW CONSTRUCCIONES SRL 30-71266850-0
PREGO MARIANO MAP SOLIN 20-26281881-1
EL ARBOL DIGITAL S.R.L. CUARTA DIMENSION PRODUCCIONES 30-71214509-5
CLUB ATLETICO BROWN *** CLUB ATLETICO BROWN 30-52997815-0
NICOLL SOCIEDAD ANONIMA NICOLL SOCIEDAD ANONIMA 30-58956591-2
A.J.L.C. TECNOGRAPH S.R.L. A.J.L.C. TECNOGRAPH S.R.L. 30-71415831-3
CONSTRUCTORA YA-VI S.R.L. CONSTRUCTORA YA-VI S.R.L. 30-71184746-0
VOCACION S.R.L. *** VOCACION S.R.L. 33-62815268-9
POLIART S.R.L. POLIART S.R.L. 30-65292361-1
SIRITEC S.A. SIRITEC 30-71137620-4
EPISCOPO CAROLINA INES EPISCOPO CAROLINA INES 27-22023390-7
JMB S.A. JMB S.A. 30-70446353-3